ProHands

Multifunctionele dienstverlening

ProHands zakelijk

ProHands is bij uitstek een netwerkorganisatie die werk maakt van Uw werkdruk! Vele handen maken licht werk, en daarom helpen wij u met handjes, handjes die u uitkomst bieden op velerlei terrein, wanneer u verlegen ziet om personeel of bepaalde deskundigheid of het nu gaat om timmerlieden, metselaars, schoonmakers, productiepersoneel, thuiswerkers, hefttruckchauffeurs of groenvoorziening, ProHands regelt uw gewenste aantal handen. Ons omvangrijke netwerk strekt zich uit over tal van disciplines waarin wij actief anticiperen. Onze mensen bieden u de oplossing die u wenst of het nu gaat om flexibele of vaste in- of verhuur van uw medewerker. Uw werkdruk is onze specialiteit; wij zetten onze medewerkers tijdelijk weg intercollegiale vraag & aanbod. ProHands bied u de helpende hand!Het team van ProHands werkt vanuit één locatie aan hetzelfde doel, Maximaal rendement behalen voor zowel de werkgever als de werknemer, met een spirit die je moet ruiken en voelen. Wij nodigen u van harte uit en reiken u de hand toe.

ProHands in en om het huis

ProHands is er niet alleen voor de zakelijke markt. Ook voor de particulier biedt ProHands uitkomst door de helpende hand te bieden. Of het nu gaat om een kleine verbouwing of aanpassing van uw huis, het schilderwerk van uw kozijnen of buitenmuren, elektrawerk, het opruimen van uw zolder of het onderhouden van uw tuin, ProHands biedt uitkomst! Ook voor uw personelijke situatie is ProHands bij uitstek uw ondersteunende netwerkorganisatie die werkt maakt van uw dilemma. ProHands biedt u de handjes die u uitkomst kunnen bieden op velerlei terrein wanneer u verlegen zit om hulp of deskundigheid. ProHands is uw goede buur die u om raad kunt vragen. Niks geen poespas, maar gewone mensen die met beide benen op de grond staan, snappen waar u mee zit en u de helpende hand bieden. Waar u ook mee zit, ProHands regelt het! En voor dat geld gaat u toch zeker zelf niet zweten?

Maatschappelijk Verantwoord ondernemen (MVO) is voor Prohands het optimaliseren van onze kernactiviteit.

×

Contact formulier


Verstuur× logo
ProHands ProHands is juist sterk in advies en selectie voor het lager en middenkader. Onze consultants denken met u mee over hoe u de juiste persoon op de juiste plek krijgt. Met behulp van onze selectieprocedures, gericht op het lager en middenkader, geven zij u een beeld van de sterke punten, ontwikkelpunten, ambities en drijfveren van potentiële medewerkers.
Medewerkers die passen in de profielschets voortkomend uit de cultuur, resultaten en verwachtingen van uw bedrijf. Met de door ProHands ontwikkelde interviews bepalen onze consultants of het talent en de competenties van de kandidaat de juiste match vormt voor uw bedrijf. Een succesvolle match is immers een duurzame match! Nieuwsgierig naar het hoe of wat? Wij nodigen u van harte uit. Prohands en maatschappelijk verantwoord ondernemen Met de personeeldiensten die wij aanbieden, oefenen wij invloed uit op de werkbeleving van velen.
We creëren kansen op de arbeidsmarkt, we bieden opdrachtgevers de mogelijkheid om werk zo efficiënt mogelijk te organiseren. Daarmee spelen wij op zichzelf al een rol van maatschappelijke betekenis, die verder reikt dan onze bedrijfsverantwoordelijkheid. Maatschappelijk Verantwoord ondernemen (MVO) is voor Prohands het optimaliseren van onze kernactiviteit, terwijl we verantwoordelijk moeten omgaan met de gevolgen van onze acties. Wat goed voor Prohands is, moet ook goed zijn voor werknemers, flexwerkers, opdrachtgevers, leveranciers, overheden en de maatschappij in het algemeen. Voor veel mensen heeft Prohands immers invloed op de werkbeleving en dat schept verplichtingen.
Daarom rekenen wij maatschappelijk verantwoord ondernemen tot de kernwaarden van onze onderneming. Vanuit die kernwaarde zetten wij ons lokaal, regionaal en nationaal in voor het universele recht op verantwoord en veilig werk. Prohands wil daarnaast kansen creëren voor sociaal zwakkeren en kansarmen op de arbeidsmarkt door in samenwerking met opdracht- en werkgevers, gemeenten en UWV "maatwerk in werk"; aan te bieden. Vanuit dit principe maken we ons sterk voor diversiteit op de werkplek, voor training en opleiding, voor het wegnemen van drempels voor mensen bij wie de aansluiting op de arbeidsmarkt (nog) niet vanzelfsprekend is.
Ook onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onze leefomgeving nemen we uiteraard serieus. Waar mogelijk treffen we concrete maatregelen om verspilling, energiegebruik en milieubelasting terug te dringen. Onze medewerkers worden hier nauw bij betrokken. Een dergelijke individuele bijdrage is wellicht bescheiden, maar alle initiatieven en maatregelen bij elkaar dragen uiteindelijk bij aan een bedrijfscultuur die rekening houdt met hetperspectief van komende generaties.
 
Gerard Boelenkamp Directeur Prohands

PERSONEEL

 

Personeel nodig? Een succesvolle onderneming wordt grotendeels bepaald door zijn menselijk talent. Talent dat voor iedere onderneming anders is. ProHands zoekt mensen met competenties en ervaringen die bij de cultuur en verwachting van uw onderneming passen. ProHands heeft personeel met verschillende disciplines. Of het nu gaat om papier prikken of graffiti verwijderen of elke andere vorm van handen die u nodig heeft.


PRIJZEN

 

ProHands werkt niet met standaard prijzen, maar met op maat gemaakte offertes. Een succesvolle onderneming wordt grotendeels bepaald door zijn menselijk talent. Talent dat voor iedere onderneming anders is. ProHands zoekt mensen met competenties en ervaringen die bij de cultuur en verwachting van uw onderneming passen. Laat ons uw wensen weten en wij gaan voor u aan de slag.


WERVING EN SELECTIE

 

Werven van nieuwe medewerkers in het lager en middenkader lijkt niet al te complex. De praktijk is echter weerbarstiger dan de theorie doet vermoeden. Het werven en selecteren van de juiste medewerker is een kunst op zich. Een kunst die ProHands verstaat.